Найдите общий знаменатель для дробей 2*x*(-3-(-3+x^2)/(-1+x^2)+4*x^2*(-3+x^2)/(-1+x^2)^2)/(-1+x^2) (2 умножить на х умножить на (минус 3 минус (минус 3 плюс х в квадрате) делить на (минус 1 плюс х в квадрате) плюс 4 умножить на х в квадрате умножить на (минус 3 плюс х в квадрате) делить на (минус 1 плюс х в квадрате) в квадрате) делить на (минус 1 плюс х в квадрате)) - найти с решением [Есть ответ!]

Общий знаменатель 2*x*(-3-(-3+x^2)/(-1+x^2) ... x^2)/(-1+x^2)^2)/(-1+x^2)

Учитель очень удивится увидев твоё верное решение😉

Решение

Вы ввели [src]
  /      2   2 /   2\\
  |   -3 + x  4*x *\-3 + x /|
2*x*|-3 - ------- + --------------|
  |      2       2 |
  |   -1 + x   /   2\  |
  \         \-1 + x /  /
-----------------------------------
          2       
       -1 + x        
$$\frac{2 x}{x^{2} - 1} \left(\frac{4 x^{2} \left(x^{2} - 3\right)}{\left(x^{2} - 1\right)^{2}} + - \frac{x^{2} - 3}{x^{2} - 1} - 3\right)$$
Степени [src]
  /      2  2 /     2\\
  |   3 - x  x *\-12 + 4*x /|
2*x*|-3 + ------- + ---------------|
  |      2        2 |
  |   -1 + x    /   2\  |
  \         \-1 + x /  /
------------------------------------
          2        
       -1 + x        
$$\frac{2 x}{x^{2} - 1} \left(\frac{x^{2} \left(4 x^{2} - 12\right)}{\left(x^{2} - 1\right)^{2}} + \frac{- x^{2} + 3}{x^{2} - 1} - 3\right)$$
  /      2   2 /   2\\
  |   -3 + x  4*x *\-3 + x /|
2*x*|-3 - ------- + --------------|
  |      2       2 |
  |   -1 + x   /   2\  |
  \         \-1 + x /  /
-----------------------------------
          2       
       -1 + x        
$$\frac{2 x}{x^{2} - 1} \left(\frac{4 x^{2} \left(x^{2} - 3\right)}{\left(x^{2} - 1\right)^{2}} - \frac{x^{2} - 3}{x^{2} - 1} - 3\right)$$
Численный ответ [src]
2.0*x*(-3.0 - (-3.0 + x^2)/(-1.0 + x^2) + 4.0*x^2*(-3.0 + x^2)/(-1.0 + x^2)^2)/(-1.0 + x^2)
Рациональный знаменатель [src]
  /     2                   \
  |/   2\ /    2\   2 /   2\ /   2\|
2*x*\\-1 + x / *\6 - 4*x / + 4*x *\-1 + x /*\-3 + x //
------------------------------------------------------
                4           
           /   2\            
           \-1 + x /            
$$\frac{2 x}{\left(x^{2} - 1\right)^{4}} \left(4 x^{2} \left(x^{2} - 3\right) \left(x^{2} - 1\right) + \left(- 4 x^{2} + 6\right) \left(x^{2} - 1\right)^{2}\right)$$
Объединение рациональных выражений [src]
  //   2\ /    2\   2 /   2\\
4*x*\\-1 + x /*\3 - 2*x / + 2*x *\-3 + x //
-------------------------------------------
             3        
         /   2\         
         \-1 + x /         
$$\frac{4 x}{\left(x^{2} - 1\right)^{3}} \left(2 x^{2} \left(x^{2} - 3\right) + \left(- 2 x^{2} + 3\right) \left(x^{2} - 1\right)\right)$$
Общее упрощение [src]
     /   2\  
  -4*x*\3 + x /  
---------------------
   6   4   2
-1 + x - 3*x + 3*x 
$$- \frac{4 x \left(x^{2} + 3\right)}{x^{6} - 3 x^{4} + 3 x^{2} - 1}$$
Собрать выражение [src]
  /    2 /   2\     2\
  |   4*x *\-3 + x /  -3 + x |
2*x*|-3 + -------------- - -------|
  |        2      2|
  |    /   2\   -1 + x |
  \    \-1 + x /       /
-----------------------------------
          2       
       -1 + x        
$$\frac{2 x}{x^{2} - 1} \left(\frac{4 x^{2} \left(x^{2} - 3\right)}{\left(x^{2} - 1\right)^{2}} - \frac{x^{2} - 3}{x^{2} - 1} - 3\right)$$
Комбинаторика [src]
    /   2\  
 -4*x*\3 + x /  
------------------
    3     3
(1 + x) *(-1 + x) 
$$- \frac{4 x \left(x^{2} + 3\right)}{\left(x - 1\right)^{3} \left(x + 1\right)^{3}}$$
Общий знаменатель [src]
  /  3    \  
  -\4*x + 12*x/  
---------------------
   6   4   2
-1 + x - 3*x + 3*x 
$$- \frac{4 x^{3} + 12 x}{x^{6} - 3 x^{4} + 3 x^{2} - 1}$$